اولین کنگره اختلالات خلقی

«اولین کنگره اختلالات خلقی» از 27 تا 29 بهمن 1395 در شهر تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد و شرکت طراحی نگاراندیشگان در آن حضوری فعال داشت.

وبسایت کنگره: http://bdrg.iums.ac.ir

پست شده در اخبار

اطلاعات تماس

سفارش دستگاه:
021-88529469
(داخلی 118، 110، 108، 107)
09127633669
09122543035
09120857612

خرید اکسسوری:
021-88529469 (داخلی 108، 118)

پشتیبانی فنی:
021-88529469 (داخلی 106، 109)
09120763280