اولین کنگره اختلالات خلقی

«اولین کنگره اختلالات خلقی» از 27 تا 29 بهمن 1395 در شهر تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد و شرکت طراحی نگاراندیشگان در آن حضوری فعال داشت.

وبسایت کنگره: http://bdrg.iums.ac.ir

پست شده در اخبار

اطلاعات تماس

سفارش دستگاه:
76250713-16(021) داخلی 1
09120391224
09122543035

خرید اکسسوری:
76250713-16(021) داخلی 2
09022543221

پشتیبانی فنی:
76250713-16(021) داخلی 3
09120763280
09901234149