بیست و نهمین کنگره نورولوژی

«بیست و نهمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکترو فیزیولوژی بالینی ایران» از 4 تا 7 مرداد 1401 در شهر تهران، هتل المپیک برگزار شده و شرکت طراحی نگاراندیشگان در آن حضوری فعال داشت.

وبسایت کنگره: iranneurologycongress.com

پست شده در اخبار

اطلاعات تماس

سفارش دستگاه:
76250713-16(021) داخلی 1
09120391224
09122543035

خرید اکسسوری:
76250713-16(021) داخلی 2
09022543221

پشتیبانی فنی:
76250713-16(021) داخلی 3
09120763280
09901234149