تبدیل به سهامی خاص

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده، نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید (تاریخ ثبت: خرداد 1403).

پست شده در اخبار

اطلاعات تماس

سفارش دستگاه:
76250713-16(021) داخلی 1
09120391224
09122543035

خرید اکسسوری:
76250713-16(021) داخلی 2
09022543221

پشتیبانی فنی:
76250713-16(021) داخلی 3
09120763280
09901234149